Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biologie

Biologie
Bios= živý
Logos= věda
Biologie= věda, která zkoumá formy a vlastnosti živých soustav, vztahy mezi nimi a vztahy k neživé přírodě
živá příroda se skládá z organismů
organismus= ohraničená soustava

Všechny organismy mají určité vlastnosti společné= obecné vlastnosti

OBECNÉ VLASTNOSTI ORGANISMŮ

1) Chemické složení
    - všechny organismy obsahují tyto látky:
      cukry, tuky, bílkoviny, nukleonové kyseliny

2) Vysoká organizovanost a účelové uspořádání
     - vše je kde má být
3) Látkový a energetický metabolismus
     - látková přeměna- organismy z prostředí přijímají, ale i vydávají                                                             energie a látky
4) Dráždivost a pohyb
     -  změny prostředí, které by mohly vyvolat porušení homeostázy  (=stálé vnitřní prostředí) způsobí dráždění, pohyb= reakce na  narušení homeostázy

5) růst a vývoj
  - každý organismus vznikl z jedné buňky
růst= zvětšování buněk, diferenciace= rozrůznění, specializace
vývoj= ontogeneze= vývoj jednotlivce- sled událostí od početí po smrt
6) rozmnožování a dědičnost
  - všechny dceřiné organismy dědí základní vlastnosti, typické pro daný druh, nositelkami jsou nukleové kyseliny: DNA a RNA

7) schopnost vyvíjet se
   -filogeneze= vývoj druhu, probíhá od vzniku druhu
vývoj je umožněn: pohlavním rozmnožováním, vlivy vnějšího prostředí, mutací

všechny organismy jsou vysoce organizované soustavy a jsou uspořádány hierarchicky.

atom->molekula->makromolekula->makromolekulární celek->organely->buňky->tkáň/pletivo->orgán->orgánová soustava->ORGANISMUS
Buňka
=základní stavební a funkční jednotka každého organismu
a) Prokaryotní buňka

buněčná stěna- chrání buňku+udává tvar
cytoplazmatická membrána- odděluje vnitřní a vnější prostor buňky
SEMIPERMEABILNÍ= polopropustná
cytoplazma- rosolovitá hmota- jsou v ní organely
nukleoid= 1 chromozom DNA
ribozomy- tvorba proteinů=bílkovin

b) Eukaryotní buňka

endoplasmatické retikulum
-drsné (osahuje ribozomy)
-hladké (žádné ribozomy-> cholesterol..další látky)

Golgiho aparát (komplex)
postsyntetická úprava bílkovin..
úprava látek v endoplasmatickém retikulu
Mitochondrie
-probíhá buněčné dýchání -> *energie
(štěpení energetických látek za *energie)
ATP= forma energie
ADENOSINTRIFOSFAT

Plastidy chloroplasty –zelení barvivo- chlorofyl (pouze v rostlinných)
               leukoplasty –zásobní látky (škrob, tuky..)
               chromoplasty –obsahují barvivo

Lyzozomy
 váčky, které obsahují trávicí enzymy
živočichové

Vakuola
zásobárna vody a trávicích enzymů (rostlinná buňka)

Cytoskelet
,,vnitřní kostra buňky“
soubor bílkovin, který drží tvar buňky
mikrotubulů vzniká dělicí vřeténko nezbytné pro dělení buňky

Buněčná stěna
ochrana buňky, drží tvar
skládá se z celuosy= polysacharid
do buněčné steny se mohou ukládat různe organické i anorganické látky-> ty mění vlastnosti
např. LIGNIN -> stěna zdřevnatí

Chromozom a DNA
jsou obsaženy v jádře
je kryto jadernou blánou, vnitřek- chromozomy
v jádře každé tělní buňky je stejný počet chromozomů (u nás 46 chromozomů- 23 párů= plná sada chromozonů= DIPLOIDNÍ stav 2n)
V jádře pohlavní buňky je jich přesně polovina (23 chromozomů= HAPLOIDNÍ stav n)

Stavba chromozomů
chromozomy se nacházejí v nedělící se buňce v jádře v despiralizovaném stavu rozmotaném stavu, nazývají se chromatin
když se buňka začne dělit, spiralizují se (zmenší)

Chromatin je tvořen DNA  a bílkovinami (nejdůležitější= HISTONY)

  p raménko
2 chromatidy


Telomera= koncová část
raménka

q raménko

DNA = deoxyribonucleic acid
DEOXYRIBONUKLEOVÁ KYSELINA

má tvar dvoušroubovice a je tvořena dvěma POLYNUKLEOTIDOVÝMI řetězci

Základní stavební jednotkou DNA= NUKLEOTID

3 složky nukleotidu

1) cukr u DNA= Deoxyribóza (pětiuhlíkatý sukr)
2) dusíkatá báze
3) fosfát= zbytek kyseliny Trihydrogenfosforečné (H3PO4)

Dusíkaté báze

2 skupiny:
Purinové –adenin  
                  -quanin

Pyrimidinové
                 - cytosin
                 - uracil (nenachází se v DNA, ale v RNA)
                 - thymin


základem řetězce= cukr-fosfátová kostra
mezi dusíkatými bázemi se vytváří vodíkové můstky- spojuje řetězce dohromady
 
C+G (cytosin+ quanin) spojují se 3 vodíkovými můstky
A+T (adenin+ thymin)  pouze 2 vodíkové můstky


5. konec- fosfát
3. Konec OH skupina


rostlinná:
plastidy, vakuoly, buněčná stěna
živočišná:
lysozomy

řetězce jsou antiparalelní- mají opačnou polaritu

Gen
- je úsek DNA který nese informaci pro tvorbu určité bílkoviny
-středně dlouhý gen je tvořen cca 1500 páry nukleotidů
(DNA ma cca 3 miliardy nukleotidů)
Stavba genu
exon je úsek genu nesoucí informaci pro tvorbu bílkovin
intron je úsek, který informaci neobsahuje (při transkripci vystřižen)


Mitóza (= buněčné dělení)

Dělení buňky při kterém z jedné diploidní mateřské buňky 2n
vznikají 2 diploidní buňky dceřiné.
(interphase, prophase, pometaphase, metaphase, anaphase)

A) KARYOKINEZE
-rozdělení jádra

B) CYTOKINEZE
-dělení celé buňky (v cytoplazmě se udělá ,,přepážka“)


1) PROPHASE
zaniká jaderná blána, spiralizace chromozomů, z mikrotubulů vzniká dělící vřeténko

2) METAFÁZE
chromozomy se centromerou připojují na dělící vřeténka, rovnají se do ekvatoriální roviny- je jich 46 (chromozomů)

3) ANAFÁZE
chromozomy se v místě centromery rozdělí na dvě chromatidy (jedno chromatinové chromozony) jsou přitahovány dělícím vřeténkém, které se zkracuje k opačným pólům (ke každému 46 jedno chromatinových chromozomů).

 

 

Náhledy fotografií ze složky Biologie

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 20957
Měsíc: 198
Den: 5