Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZSV

 Psychologie

přírodně společenská věda o člověku, jeho duševním životě a jeho psychice
spolupracuje s biologii a humanitníi vědami
psyché= duše, logos= věda (řečtina)

1979 - Wilhelm Wundt
          - první psychologický ústav- Lipsko (v Německu)
předmět psychologie= studium psychologie- chování, prožívání, emoce, postoje, vlastnosti, potřeby člověka

1) chování
= projevy člověka k okolí- pohyb, reakce, úkoly člověka, vnější činnost
chování lze pozorovat, zaznamenávat pomocí přístrojů a měřit

rozlišujeme:
  expresivní – skutečné, bezprostřední (Ondra dá Helče ruku na stehno a Helča mu jednu natáhne)
  adaptivní – přizpůsobující se dané situaci

př: mimika – pohyb obličeje
gestikulace – doprovázení řeči rukou
reakce vegetativní- červenání
řeč

2) prožívání
= souhrný název pro všechny subjektivní psychické procesy a stavy
- vjemy, představy, emoce, procesy řešení problémů, rozhodování, vybavování z paměti

vědomé
nevědomé

vědomí- zahrnuje naše zkušenosti, zážitky, vědomě prožíváme, když vnímáme, slyšíme, myslíme, něco si představujeme, utváří se kolem 3. Roku života

Nevědomí (podvědomí)- všechny duševní obsahy, které si člověk v daném okamžiku neuvědomuje: např. : zážitkym představy, vědomosti zkušenosti, touhy, přádní, na které právě nemyslíme, ale můžeme si je kdykoliv vybavit


Psychické jevy
-studuje psychologie
-jsou funkcí (produktem) mozku (důkaz: změna stavu mozku po úrazu: zhoršení vnímání, myšlení, vliv drog, atd.)
-formují se v činnostech jedince, zejména působením výchovy, při hře, s druhými..
-plní v životě člověka poznávací funkci (kognitivní) :sebe, okolí, druhé.. a funkce regulační (řídící)-žít v prostředí, komunikovat, navazovat vztahy

Psychické jevy- dělíme je podle trvání
1) psychické procesy (kratké děje)
vnímání, představivost, fantazie, myšlení, řeč, tvořivost, paměť

2) psychické stavy (delší průběh)
pozornost, emoce, pozornost při náročných životních situací (stres, frustrace, konflikty)

3) psychické vlastnosti (nejdelší, relativně trvalé znaky osobnosti)
aktivačně motivační vlastnosti, charakter, temperament, schopnosti, vlohy, potřeby, hodnoty

4) psychické obsahy (dispozice, předpoklady)
získané v procesu učení- vědomosti, dovednosti, návyky, zájmy, postoje

5) mechanismy fungování vývoje osobnosti
socializace (začlenění do společnosti), sociální interakce, komunikace


Tři podoby psychologie v životě člověka

1) laická, nevědecká
- má každý člověk, denně ji používá, vede úvahy, rozhovory, jak druhého odhadnout, poznat

2) vědecká
- odborník: psycholog, literatura, instituce

3) umělecká (narativní= vypravěčská)
- nachází uplatnění v románech, filmech, divadelních hrách… ,,psychologická díla“

Význam psychologie
-poznatky se využívají v různých oblastech
-psychologie pomáhá:
   ->poznat sám sebe (vlastnosti, schopnosti)
   ->rozvíjet (kladné vlastnosti, potlačovat záporné)
   ->naučit se žít zdravě, spokojeně, umět relaxovat
   ->poznávat druhé, předvídat reakce
   ->působit na druhé
   ->uspořádat podmínky, ve kterých žijí, pracují, studují (působení barev, hluku, osvětlení) 

Metody psychologie
A) Psychodiagnostika
   ->aplikovaní psychologická disciplína
   ->zjišťuje a měří duševní vlastnosti a stavy
   ->soubor operací, postupů a technik, jejichž cílem je stanovit diagnózu (určení stupně vývoje jedince, odchylného vývoje, individuálních zvláštností, zjištění podmínek a příčin individuálních rozdílů)

B) Klinické metody
    ->závisí na osobnosti člověka, který je používá
    ->pozorování, psychologický rozhovor, anamnéza (předchozí vývoj), rozbor spontánních výtvorů
       +pozorování
               (nejčastější) dělíme: 1) Sebepozorování (introspekce)  2) jiných osob (extrospekce)
                                                     1) Náhodné                                       2) systematické
                                                     1) individuální                                   2) skupinové
                                                     1) krátkodobé                                   2) dlouhodobé
                                                     Podle toho, jestli osoba ví, nebo neví, že je pozorována
                                                     1) ví                                                     2) skryté pozorování (kamera)
                                                     3) technika participace (experimentátor je jedním z pozorovaných)
                                                     Experiment= záměrně zasahujeme do podmínek a vlivů na zkou. Osobu
       +psychologický rozhovor
                 -přímý kontakt zkoumané osoby s psychologem
                 -závisí na prostředí, volbě a formulaci otázek
                 -nutná zkušenost
                 -velice obtížné
                 -,,královská metoda“
             -> Standardizovaný rozhovor- přesné stanovení a znění otázek (není prostor, dotazník)
             -> Polostandardizovaný- otázky dle okolností, přeformulujeme
             -> Nestandardizovaný (neřazený)- iniciativu má zkoumaná osoba, psycholog zasahuje minimál.
       +anamnéza
                 -zjišťování podstatných faktů o vývoji zkoumané osoby, nezbytná součást vyšetření
                 -od zkoumaného jedince či důvěryhodné osoby (manžel, rodiče)
       +rozbor spontánních výtvorů
                 -výtvarné, slovní, hudební
                 -Např. kresba- zjištění rozumových schopností (u dětí- předškolák), nebo nitra svědomí
                 -Slovní projevy- rozumové nebo vyjadřovací schopnosti
C) Testové metody
                 -jsou nezávislé na osobě psychologa, neovlivňuje je psycholog,
                 -výkonové testy, osobnostní dotazníky, inteligenční texty
D) Specifické metody
                 -sociometrie= prostředek popsání a hodnocení struktury a organizace malých skupin, slouží k posouzení povahy mezilidských vztahů ve skupině, vybírání osob do dotazníků dle určitých kritérii

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 17691
Měsíc: 367
Den: 7