Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čeština

 Informatika, knihovny

informace= zpráva, údaj, sdělení, poučení

informatika je věda, která se zabývá získáváním, vyhledáváním, zpracováváním, ukládáním informací
získáváme pomocí: internetu, své informace do počítače, rozhlasu, televize, knihovnách

Dokumenty

a) tištěná podoba
 -kniha, učebnice, noviny, časopisy, sbírka zákonů, technické normy, diplomové práce,…

b) elektronická podoba
 -počítač, čtečky, tablety, mobily,…

 Knihovny
-hlavní poslání= půjčování knih

Krajská knihovna v Pardubicích
  Oddělení metodické, pro dětské čtenáře, hudební…
  Dokumentace knih (přiděluje signatury)
  převažuje beletrie

Univerzitní knihovna
  převažuje odborná literatura
  jsou zde studovny


Národní knihovna
sídlí v Praze (budova Klementinum)
má asi 6 000 000 svazků
shromažďuje i cenné tisky (prvotisky, archiv národního písemnictví..)
publikace od OSN, UNESCO

Moravská zemská knihovna v Brně
Knihovna akademie věd ČR (řídí vědecké knihovny)
nejbližší vědecká knihovna- v Hradci Králové
Univerzitní knihovny (i v dalších městech)

FUNKCE KNIHOVEN

-půjčování knih
-meziknihovní výpujčky
-pořizování dokumentace (zaznamenávání a třídění knih)
-poskytování bibliografických informací
-vypracovávání rešerší (shromažďování informací o pramenech)
-pořádají výstavy, besedy.. (v Pardubicích např. Hezky Česky)
-organizace čítáren a studovenPůjčování knih
-každá kniha má katalogizační lístek
                               obsahuje:

       -signaturu *podle systému MDT=mezinárodní desetin. Třídění
               98 B 12351
     9- obor (např. historie) –>oborů je 10
     8- podobor (např. česká)
     B- velikost knihy ->velikost od A do L –A je nejmenší
     12351- pořadí knihy v regálu

    
      -příjmení a jméno autora

      -název knihy
 
      -nakladatelství
 
      -rok a místo vydání, (náklad- kolik je výtisků knihy)

      -anotace = stručná informace o díle
(Katalogizační lístky jsou v katalozích)


 

 

 

 

3 typy katalogů

1) jmenný
    -nejběžnější, podle příjmení autorů (abecedně)
     pokud je kolektiv autorů- první autor, pokud dva autoři- abecedně

2) předmětový
    -pracuje s nadřazenými a podřazenými pojmy
 (např. :Stromy-> ovocné stromy-> jabloně-> Zlatá reneta)

  3) systematický
       -využívá MDT

Obecné poučení o jazyce

Komunikace, jazyk, řeč, mluva

1) Komunikace= uvědomělý proces předávání informací nebo výměny
                              myšlenek mezi lidmi
                              základní jednotka= VÝPOVĚĎ (věta)
                              spojováním výpovědí vzniká KOMUNIKÁT (projev)
2) Jazyk= systém výrazových a významových prostředků a pravidel       
                 jejich užívání
              = nástroj myšlení
                 vznikl  v pracovní činnosti, stále se vyvíjí
                 vznikají a zanikají slova
3) Řeč= schopnost člověka vyjadřovat své myšlenky artikulovanými
              (článkovanými) zvuky nebo grafickými znaky
               řeč má funkci:
      a) komunikativní (dorozumívací)
      b) myšlenková
      c) národně reprezentativní (určitá řeč se váže na urč. společenství)
      d) expresivní (vyjádření citů pomocí řeči)
      e) apelová (naléhání, výzvy)
      f ) estetická (umělecký záměr)
4) Mluva= konkrétní individuální realizace jazyka (užití jazyka v praxi)

Druhy komunikace
 a) verbální (použití jazyka v mluvené či psané podobě)
 b) neverbální (mimika, gesta)
 c) verbálně neverbální

Jazyk a písmo
národní jazyk- jeden ze základních znaků národa, symbol, má            
                          národně reprezentativní funkci
                          několik národů může mít týž jazyk (Angličtina- Anglie,
                          USA, Kanada, Austrálie/ Němčina- Německo, Rakousko,
                          Švýcarsko)
kmenový jazyk= jazyk určitého společenství, který nelze označit jako                   
                             národ (Afrika)
mateřský jazyk= jazyk, jímž komunikujeme od dětství, slyšíme ho od
                             matky-> mateřský,

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 20941
Měsíc: 202
Den: 2