Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis


  Dějepis


Úvod do studia dějepisu
dějiny- historie
souhrn dějů, které se staly v určitém časovém sletu ve světě
dějepis zachycuje vývoj lidské společnosti
histograme- dějepis- věda, která tyto děje popisuje
poslání:
  - seznamuje nás s historií lidstva
  - dokazuje, že dějiny nejsou nahodilé události,
    ale že mají vnitřní logiku (příčiny, důsledky)
  - popisuje díla významných osobností
  - jaký byl vývoj života
  - jak společnost vznikala a pak se měnila
  - seznamuje nás s poznáním v oblasti: vědy, umění, filozofie

Historické metody

1) heuristika
2) kritika pramenů
3) analýza (interpretace)
4) syntéza= dá dohromady

Historické prameny
a) hmotné- archeologie
b) písemné
c) tradiční
d) obrazové
e) zvukové, audiovizuální
k pramenům musí být historik kritický určitý typ pramenů je typický pro určitou epochu

Perodizace děj. Vývoje

1) Pravěk
od nejstarších dob do výskytu písemných pramenů

2) Starověk
od objevu písma do 476 (zánik západořímské říše)

3) Středověk
od 476 do 1492 (objev Ameriky) nebo 1453 (dobytí Konstantinopole Turky) nebo 1600

4) Novověk
 od 1492/1452/1600 do 1. Světové války 1914

5) Dějiny nové doby (Moderní dějiny, Nejnovější dějiny)
 od 1914 do současnosti

Historická literatura

-monografická díla= věnována jedné osobnosti/ události
-syntetická= zachycuje např. dějiny nějaké země (Velké dějiny Zemí koruny české)
-regionální literatura např. dějiny Pardubic

Pomocné vědy historické
pomáhají historikovi v jeho práci
1) numizmatika –zkoumá druhy platidel, popisuje mince
2) paleografie –věda o písmech, popisuje druhy a vývoj písma
3) diplomatika –zabývá se úředními písemnostmi, popisuje chod kanceláře
4) chronologie –zabývá se měřením času
5) heraldika –popisuje erby a znaky, zpracovává heraldická pravidla
6) sfragistika –nauka o pečetích, pokud je listina pečetěná kovem= bula
7) metrologie –nauka o mírách
8) epigrafika –nauka o nápisech (na budovách, náhrobcích..)
9) genealogie –nauka o rodech
10) demografie –věda o obyvatelstvu (natalita= porodnost, morgalita= úmrtnost, migrace=stěhování)

Pravěká archeologie
období, které zachycuje vývoj homo
prehistorie= věda, která pravěk zkoumá
-prameny hmotné->archeologie (další pomocná věda historická)
archeologie nejčastěji odkryje pravěké sídliště, pohřebište, kultovní místa
- sídliště (nádoby, základy domů)
- hroby: (kosti, milodary, popelnice)
             kostrové, žárové
             ploché, s mohylou
-kultovní místa:
místo, kde se odehrávaly rituály..

Jak probíhá výzkum
vytipovaná místa
náhodný objev archeology navede k výzkumu
letecká archeologie (letecké snímky dokážou odhalit např. linii opevnění)
Vznik a vývoj člověka
Věda, která zkoumá vývoj od živočišného předchůdce člověka až k formě homo, se nazývá ANTROPOGENEZE.

1) Egyptopitékus
před 35 miliony let –primát (opice)
5-6 kg, malý
žil v tropickém pralese, živil se plody

2) Kenyapitékus
před 17-16 miliony let –lidoop
Východní Afrika

3) Australopitékus
před 3-4 miliony let –hominidé
dnešní Etiopie, Tanzanie
rozhraní lesa a savany
50 kg, 150 cm
pohyb už více po dvou končetinách

4) Homo
první lidé

a) Homo habilis (člověk zručný)
před 2,5 miliony let
vyráběl nástroje-> vydělil se z říše živočichů
výroba: otloukání, štípání kamene
první kamenné a kostěné nástroje

b) Homo erectus (člověk vzpřímený)
před 2 miliony let
Velké nadočnicové oblouky (z kousání )
i na našem území (okolí Prahy a Brna)

c) Homo sapiens + neandrtálec  (člověk rozumný)
před 200 000 lety
neandrtálci- vymřeli (homo sapiens se vyvíjí dál)


d) Homo sapien sapiens (člověk dnešního typu)
před 40 000 lety
před 25 000 lety- homo s. s. se rozšířil do Ameriky a Austrálie (dříve pevninské mosty- mezi Amerikou a Evropou, Asii a Austrálii-> dá se přejít ,,suchou“ nohou, později se zvedla hladina oceánů-> oddělení vývoje)
oddělení vývoje-> vznik ras

PALEOLIT  (DOBA KAMENNÁ)
patří sem nejstarší druh homo
lidé byli plně závislí na přírodě-> lov, rybolov, sběr plodů
à tzv. Kořistnické/ Přisvojovací/Nevýrobní hospodářství
doby ledové- průměrná roční teplota- o 10 stupňů nižší než dnes
domy meziledové- průměrná roční teplota o tři stupně vyšší než dnes

1) Nejstarší paleolit
(před 3 500 000- 1 000 000)
hominidé
homo habilis
žil ve skupinách, dokázal si najít útočiště , první obydlí (z lávových kamenů)

2) Starý paleolit
(1 000 000- 300 000)
homo erektus
v této době došlo k ochlazení, začíná se využívat pěstní klín
poprvé použit oheň, stavba jednoduchých příbytků, lov drobných i větších savců

3) Střední paleolit
(před 300 000- 40 000)
homo sapiens + neandrtálec
kamenné úštěpy
lov (např. lov mamutů), sběr
člověk žil v tlupách
žili v jeskyni, přístřeškách..
uměl získat oheň
začátek uctívání- nějaký kult spjatý s přírodou, uctívání předků (dary do hrobu..)

4) Mladý paleolit
(před 40 000- 8 000)
homo sapien sapiens
stále používání úštěpů, zpracovávání kůže, dřeva, kostí
začal se dorozumívat artikulovanou řečí
lov (sledovel, kde je stádo..)
žil ve skupináchprojevoval estetické cítění (různé kresby v jeskyních- Lascaux, Altamira, malby, sošky) sošky žen- Venuše


MEZOLIT  (STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ)
 (8000 př. N. l. 3000 př. N. l.)
poslední období nevýrobního hospodářství
-oteplení, ustoupení ledovců->zvýšená hladina moří->klimatické změny->vyhynutí mamutů->menší tlupy (menší zvířata)
objevují se složené nástroje- kámen+ dřevo
člověk si ochočil 1. Zvíře=pes


NEOLIT (MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ)
  teplejší oblasti- 5500 př.n.l.
  u nás 4000 př.n.l.
-převratná změna- neolitická revoluce=objev zemědělství->výrobní hospodářství
-ochočení některých zvířat (kozy, ovce, antilopy) domestikace=zdomácnění
-zlepšení příbytků (kruhové hliněné stavby) Palestina, Mezopotámie- hlína, jíl-> cihly sušené na   
  slunci-> cihelné příbytky
-vyrábění nádob k uskladnění plodin
-nové nástroje- srpy, ruční kamenné mlýnky,
-len a konopí->získávání vláken->tkaní->primitivní tkalcovský stav->jednoduché látky
-neolitická kolonizace –člověk se usadil- nemusel se stěhovat za stádem->více obživy->žena mohla mít více dětí ->zvyšování počtu lidí->v teplých oblastech-přelidnění (Palestina..)->část lidí musela odejít na nové území= kolonizace (do Turecka, sever Řecka)

České země v neolitu
5500 př.n.l 1. Zemědělec u nás v Evropě
1) kultura lineární keramiky (volutové)
-ryté linie na keramice
-lidé se usadili v nížinách u řek (Vltava, Morava)
-vesnice (5-10 dlouhých domů) 1dům- 2-3 rodiny spojené příbuzenskými vztahy
-společná práce na polích- výnos si rovnoměrně rozdělovali
-získávání polí (vypalování porostu, stromů- ždáření)
-pšenice, hrách, čočka,
-uskladnění- v jámách (vymazaných hlínou, vypálených)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 18067
Měsíc: 325
Den: 7